Sunday, December 5, 2010

DOA AWAL TAHUN

Doa awal tahun dibaca 3x selepas Maghrib pada malam 1 Muharam.

SEGALA PUJI HANYA BAGI ALLAH, TUHAN YANG MEMELIHARA DAN MENTADBIR SEKALIAN ALAM. SELAWAT DAN SALAM KEATAS JUNJUNGAN KAMI NABI MUHAMMAD S.A.W SERTA AHLI KELUARGA BAGINDA DAN SAHABATNYA.

YA ALLAH, ENGKAULAH YANG KEKAL ABADI UNTUK SELAMA-LAMANYA. DEMI KELEBIHANMU YANG MAHA AGUNG DAN KEMURAHANMU YANG MELIMPAH, SESUNGGUHNYA PADA TAHUN INI AKU MEMOHON KEPADAMU PERLINDUNGAN DARIPADA SYAITAN YANG DIREJAM, DARI SEKALIAN KONCONYA, TENTERANYA DAN PENOLONGNYA.

AKU JUGA MEMOHON PERLINDUNGAN DARIPADA NAFSU AMARAH YANG SENTIASA MENDORONG KE ARAH KEJAHATAN DAN MELALAIKAN DENGAN PERKARA YANG TIDAK BERFAEDAH DARIPADA MENDEKATKAN DIRIKU KEPADAMU.

SELAWAT SERTA SALAM KEATAS JUNJUNGAN KAMI NABI MUHAMMAD S.A.W SERTA AHLI KELUARGA BAGINDA DAN SAHABAT. SEGALA PUJI HANYA BAGI ALLAH, TUHAN YANG MEMELIHARA DAN MENTADBIR SEKALIAN ALAM.

AMIN....

No comments:

Post a Comment